Condicions D'ús

1.- En el moment que un client es registra al nostre servidor segur o realitza una comanda, les seves dades personals, domiciliaris, i els relatius a les seves compres i formes de pagament, són incorporades a la nostra base de dades per a tramitar la comanda.

2.- El client autoritza expressament a F.Vidal S.A. perquè les dades d'aquest registre i quants s'obtinguin per al desenvolupament de les relacions contractuals entre ambdues parts puguin ser facilitades a les empreses del grup de F.Vidal S.A. perquè aquestes empreses puguin efectuar estudis de mercat i oferir-li al client productes i serveis que puguin resultar del seu interès.

3.- Llei de Protecció de Dades: En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que:

A. En la seva qualitat de propietari, el responsable d'aquest fitxer és F.Vidal S.A., amb CIF A-08364333 i domicili social al carrer Av. Comte Llobregat, 4 08760 - MARTORELL (Barcelona). Aquest fitxer es va inscriure en el Registre General de Protecció de Dades i compta amb el codi assignat per aquest ens.

B. F.Vidal S.A. garanteix la confidencialitat de totes les dades facilitades pels seus clients. A més dels mínims establerts per la legislació, la recollida i tractament de les dades s'efectuen sota nivells de seguretat que impedeixen la pèrdua o manipulació de les dades.

C. D'acord amb la legislació vigent, tots els clients de F.Vidal S.A. tenen el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. A més, en qualsevol moment, el client pot manifestar el seu desig de NO rebre cap tipus de publicitat. Per exercitar aquests drets, els clients poden dirigir-se per correu postal a l'adreça:
Av. Comte Llobregat, 4 08760 - MARTORELL (Barcelona) o trucar al telèfon +34 93 775 01 46, o enviar un correu electrònic a l'adreça f-vidal@fvidal.es

D. Per al millor compliment dels seus serveis, F.Vidal S.A. es troba obligat a facilitar determinades dades dels seus clients (nom, adreça, telèfon, etc.) a altres empreses que col·laboren amb la prestació del servei (transportistes, instal·ladors, entitats financeres, etc.). En tots els casos, les dades que es faciliten són les estrictament necessàries per a l'activitat concreta que es vagi a realitzar.